6-88985105 (021)
نوبت دهیحداکثر حجم فایل: 10 مگا بایت

  نوبت دهی از طریق تلگرام

بیماران محترم به جز مراجعه حضوری میتوانند از طریق تلگرام بابک اقدام به گرفتن وقت برای انجام تصویر برداری از طریق لینک تلگرام بابک اقدام نمایند

   نوبت دهی از طریق ایمیل

بیماران محترم به جز مراجعه حضوری میتوانند از طریق ایمیل بابک اقدام به گرفتن وقت برای انجام تصویر برداری از طریق لینک ایمیل بابک اقدام نمایند