تلگرام مرکز تصویر برداری بابک
واتس آپ مرکز تصویر برداری بابک
88985105-6 (021)
6-88985105 (021)
88985108 (021)
09198314524

نفت فلات

كمك رسان

ارتش(نيروهاي مسلح )

صندوق بازنشستگي نفت

شهرداري(بيمه شهر سالم )

نهاد رياست جمهوري

بانك ملت

بانك صادرات

بانك تجارت

بانك مركزي

بانك كشاورزي

بانك معدن

پانزده خرداد

بيمه سينا

بانك رفاه كارگران

پارسيان

البرز

صداو سيما

بانك سپه

بیمه ایران